Privacy

Uw privacy is gewaarborgd.
Verbeek Fournituren respecteert de privacy van u. Wij gebruiken alleen uw persoonlijke gegevens voor het uitvoeren van uw bestelling. 
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens NIET aan derden. Uw privacy is gewaarborgd bij ons.

 

 

De website van Verbeek Fournituren is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht. Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met ons in contact treedt geeft u bepaalde persoons / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden. Verbeek Fournituren verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij Verbeek Fournituren daar wettelijk toe is verplicht.

Übersetzen »
Scroll naar boven